NAZIM GÜLER

DİLİMİZ

1 Haziran 2017 Perşembe Saat: 10:28

Dil, ağzımızın içinde yediğimiz yiyeceklerin tadını alan organımız değil sadece aynı organla kelimeleri telaffuz etme sosyal bağlantımızı sağlama anlamı da taşır.

Milli kültürümüzün en önemli unsurlarından biri de şüphesiz dildir. Bundan dolayı ona büyük ehemmiyet vermek gerekir. Zira günümüzde Türkçemizin arasına anlamsız veya anlamayı zorlandığımız yabancı hayranlığını medeniyet gibi sunan insanların var olduğunu görüyoruz.

Aynı dili konuşan insanlar “Millet” denilen sosyal varlığın temelini teşkil ederler. İnsan kelimelerle düşünür duygu ve düşüncelerini cümlelerle ifade eder. Dil duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için insan topluluklarını bir yığın olmaktan kurtararak aralarında duygu ve düşünce birliği olan bir cemiyet yani millet haline getirir. Dil bir milletin düşünce tarzını ve mantık sistemini ifade eden milli bir unsurdur. Güzel Türkçe ve Türkçeyi güzel kullanma milli birlik ve beraberliğin harcıdır. Bir milletin kültürü, tarihi, felsefesi, edebiyatı ve sanatı dilinin kelimelerinde mefhumlarında, deyimlerinde, atasözlerinden toplanmış çeşitli ifadeler kazanmıştır.

“Arılar kovanlarına giren yabancı arıları vızıltısından tanır ve kovanın dışına atar.”

Nazım Güler (Emekli Eğitimci)