AV. ELİF GÜNEY KATIRCIOĞLU

ÇOCUK HAKLARI MÜCADELEMİZ!

21 Eylül 2021 Salı Saat: 09:32

Toplumda yaşayan tüm bireyler Anayasa ile koruma altına alınış temel hak ve özgürlüklere sahiptirler. Yaşam, kişi dokunulmazlığı, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin haklar bunların başlıcalarıdır. Öyle ki, sayılan haklardan vazgeçmek veya feragat etmek mümkün olmadığı gibi, özgürlüklerimize müdahale edilmesi halinde uygulanması gereken kurallar da kanunlar ile düzenlenmiştir.

Bireylere bu denli önemli hak ve özgürlükler tanınmışken, çocukların öncelikli haklara sahip olması yalnızca ülkemiz için değil tüm dünya ülkeleri için önem arz etmektedir. UNICEF tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Ülkemizin de taraf olduğu sözleşmede, imza atan ülkeler çocukların üstün yararını azami ölçüde koruyacağını beyan ve taahhüt etmiştir. Ayrıca çocukların temel haklarından olan sağlıklı yaşam, eğitim ve şikayet haklarını koruyacağını ve tüm bu temel haklar kapsamında bulunan ihlalleri önleyeceğini de kabul etmiştir. Sözleşmenin kabul edildiği 20 Kasım tarihi tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünyanın belirli bölgelerinde sık sık meydana gelen savaş, kıtlık ve salgın hastalıklar nedeniyle çok sayıda çocuk temel haklarına dahi erişim sağlayamamaktadır. Ülkemiz açısından ise; Suriye, Afganistan ve Irak gibi ülkelerden oldukça yoğun göç aldığı düşünüldüğünde, sığınmacı çocukların temel hak ve ihtiyaçlarının giderilmesi adına toplumsal uyum projeleri yapılmaktadır.

Ordu Barosu olarak tüm dünya çocukları için din, dil, ırk farkı gözetmeksizin mücadele ettiğimizin, ülkemizde ve şehrimizde hak arma noktasında yalnız kalmış tüm çocuklarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu güzel mücadelede öncelikle Baromuzun Çocuk Hakları Komisyonunda önceki dönemlerde görev alan ve mevcut komisyonumuzda emeğini ortaya koyan tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Devamında ise bizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlar ile basın ve yayın organlarına teşekkür ederiz. Mücadelemiz tarafsız, bağımsız ve önceliği çocuklar olacak şekilde devam edecektir.